Πληροφορίες Περιοδικού

Η Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία είναι το επίσημο περιοδικό που εκδίδουν από κοινού η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητική Ιατρικής και η Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία. Το περιοδικό εκδίδεται διαδικτυακά και δημοσιεύει μετά από κρίση εργασίες οι οποίες καλύπτουν θέματα περιγεννητικής ιατρικής και νεογνολογίας. Οι επίσημες γλώσσες του περιοδικού είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά, και οι εργασίες που αποστέλλονται υποβάλλονται σε κρίση από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές, ανάλογα με το θέμα που πραγματεύονται.

 

Η Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία καλωσορίζει την υποβολή κάθε εργασίας, είτε αυτή είναι προοπτική ή αναδρομική μελέτη, παρουσίαση περιστατικού, ανασκόπηση βιβλιογραφίας, ή γράμμα προς τους διευθυντές σύνταξης, με την ελπίδα να υπάρξει γόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιστημόνων με συναφείς ειδικότητες, κάνοντας το περιοδικό σημείο αναφοράς για όλους μας.