Εξειδικευμένη Αναζήτηση


Θέσεις της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας για τους στόχους και το περιεχόμενο της Νεογνολογίας και τον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων (Απρίλιος 2005)

Δρόσου - Αγακίδου Β., Σιγάλας Ι.

  Τόμος 1         Τεύχος 1         Σελίδες 9-16         PDF

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση νοσηλευτικής εξειδίκευσης εντατικής θεραπείας νεογνών

Βασιλειάδου Α., Βασιλοπούλου-Σιούνα Α., Βασιλάκου Λ., Ευθυμίου Β., Κουτελέκος Ι., Λιόσης Γ., Μουστογιάννη Α., Παπαγαρουφάλης Κ., Στεφανίδου Ε., Ξάνθου Μ.

  Τόμος 1         Τεύχος 1         Σελίδες 17-24         PDF

Οργάνωση Νεογνολογικών Τμημάτων και Μεταφορά Νεογνών

Βαρβαρήγου Α., Λιόσης Γ., Διαμαντή Ε., Ανατολίτου Φ., Σαραφίδης Κ., Νύκταρη Γ.

  Τόμος 1         Τεύχος 1         Σελίδες 25-68         PDF

Κατευθυντήριες οδηγίες για την διαχρονική παρακολούθηση νεογνών υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα

Μπούζα Ε., Κούτλα Α., Κωνσταντίνου Δ., Μιχαηλίδου Α., Τζάκη Μ., Σούμπαση-Γρίβα Β., Καπίκη Α., Σκουτέλη Ε., Τσίκουλας Ι., Δουλιανάκη Ε., Βενιζέλου Δ., Παπαβασιλείου Α., Γιαννοπούλου Σ., Καπετανάκης Ι., Κοζέης Ν., Σιγάλας Ι.

  Τόμος 1         Τεύχος 1         Σελίδες 69-128         PDF

Περιγεννητική θνησιμότητα & νοσηρότητα

Αντσακλής Α.

  Τόμος 1         Τεύχος 2-3         Σελίδες 143-147         PDF