Εξειδικευμένη Αναζήτηση


Κλινικό Κουίζ

Κώσταλος Χ.

  Τόμος 1         Τεύχος 2-3         Σελίδες 185-187         PDF

Σύγχρονες απόψεις στη διαχείριση της κύησης με υπολειπόμενη ανάπτυξη εμβρύου

Μπουρνάς Ν., Κασσάνος Δ., Λόγης Κ., Σαλαμαλέκης Ε.

  Τόμος 1         Τεύχος 4         Σελίδες 215-223         PDF

Το νεογνό με ενδομήτρια αναστολή της αύξησης

Λιόσης Γ., Δασκαλάκη Α., Μέξη Π., Νύκταρη Γ.

  Τόμος 1         Τεύχος 4         Σελίδες 225-238         PDF

Η εμβυϊκή προέλευση των νοσημάτων της ενήλικου ζωής

Δασκαλάκη Α., Νύκταρη Γ., Μέξη Π., Λιόσης Γ.

  Τόμος 1         Τεύχος 4         Σελίδες 239-250         PDF

Σωματική και νευροαναπτυξιακή εξέλιξη των παιδιών με ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης

Νύκταρη Γ., Μέξη-Μπουρνά Π., Λιόσης Γ., Δασκαλάκη Α.

  Τόμος 1         Τεύχος 4         Σελίδες 251-260         PDF